Zmrzlé ruce plné práce

Sluníčka Gykovy ani v zimě nezahálí, a proto dne 13.12. vyjeli někteří členové do Hrušek u Slavkova, kde pod vedením Potulného sadaře Dominika Grohmana přesadili v místní aleji ovocné stromky, které kvůli nepříznivým podmínkám svůj první rok nepřežily.

I přes to, že sluníčko krásně svítilo, byla nám opravdu zima. Stačilo ale vzít do ruky rýče, krompáče a hrábě a hned jsme se zahřáli. Práce v klidné přírodě nám rychle utekla a společnými silami se nám povedlo vysadit 20 stromků.

Bylo skvělou zkušeností spolupracovat s člověkem, který se ve svém oboru vyzná. V průběhu dopoledne jsme se také dozvěděli důležité informace o důležitosti druhové rozmanitosti v sadech i stromořadích podél cest a polí pro stabilitu krajiny, o způsobech intenzivního a extenzivního sadaření. Na vlastní oči jsme viděli školku ovocných stromků a keřů a ukázku roubování.

Výsadba ovocných alejí v krajině přináší řadu výhod i pro člověka, počínaje estetickým přínosem, možností komunitní spolupráce občanů přilehlých obcí a jako příjemnou odměnou může být sklizeň šťavnatého a zdravého ovoce při letních a podzimních vycházkách.

A co vy? Pojedete příště s námi?