ZOPAKOVAT, PROCVIČIT, DOUČIT!!!

To není jen motto začátku školního roku, ale tato slova také plně charakterizovala poslední dny před prázdninami činnosti našich bývalých prváků „zdravoťáků“, kteří si pomocí zážitkových akcí prohloubili své znalosti z odborných předmětů.

Výrokem římského filozofa Senecy tím, že učíme jiné, učíme sebe“ se řídili při výuce první pomoci na dvou akcích ZŠ Purkyňova Vyškov, které připravovaly své žáky na mimořádné situace. V podobném duchu se budoucí sestřičky věnovaly i předškolákům v mateřské školce Hraničky. Tam kromě obvazování a resuscitace probíhal i nácvik správné ústní hygieny a dezinfekce rukou – nebo spíše ručiček.

Vzdělávací program dále pokračoval při skvěle připravených exkurzích na RZP a u hasičů. V případě obou těchto akcí se naši studenti aktivně zapojovali, a to jak fyzicky při praktických ukázkách, tak teoreticky při společném řešení potencionálních krizových situací.

Úplný závěr interaktivní výuky patřil návštěvě Anatomického muzea Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V tomto objektu asistenti i lyceáni obdivovali sbírku více než 600 preparátů, která je plně srovnatelná s jinými evropskými anatomickými muzei. Za pomoci těchto fascinujících exponátů vyplnili pracovní listy a upevnili tak znalosti týkající se stavby lidského těla.

 

Na závěr už zbývá jen otázka:

ZOPAKOVÁNO, PROCVIČENO, DOUČENO???