Exkurze do čistírny vod ve Lhotě

Dne 23. 5. 2018 jsme se my, žáci 2. ZL a 2. ZA, zúčastnili exkurze do čistírny vod ve Lhotě. Celým procesem nás provázel milý pán, který všechny seznámil s postupem čištění vody a s chemikáliemi, kterými se voda čistí. Nejprve jsme viděli znečištěnou vodu před úpravou. Tahle voda se odebírá přímo z přehrady v Opatovicích, je přiváděna do Lhoty a poté upravována. Po úpravě je rozváděna do domácností.

Během prohlídky úpravny vod jsme si vyzkoušeli znalosti z chemie a fyziky. Po exkurzi ve Lhotě jsme se vydali procházkou lesem do Opatovic, abychom se podívali na přehradu. Ta je momentálně v procesu úprav. Tato velmi naučná exkurze nám ukázala, že voda, kterou máme každý v domácnosti, není samozřejmostí. Prochází velmi složitým a zdlouhavým způsobem úpravy, proto bychom si měli vody vážit a neplýtvat s ní.

Nela Zehnalová, 2.ZL