Send a postcard

Studenti sekundy se zúčastnili celostátní soutěže Send a postcard. Soutěž podporuje rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Studenti představili město Vyškov, kde žijí. Připravili si scénář a v rámci videa natáčeli v zoologické zahradě, Smetanových sadech, Zámecké zahradě, na náměstí a našem gymnáziu. V kategorii pro primy a sekundy se umístili na 6. místě z 15 soutěžících.
Děkujeme jim za reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Romana Měřínská