Celostátní soutěž v ošetřovatelství

Dne 30. 3. 2017 jsme s paní učitelkou Mgr. Veronikou Veselou navštívily hlavní město Prahu za účelem reprezentace naší školy v ošetřovatelské soutěži. Celorepublikové kolo již třetím rokem zaštiťovala Střední zdravotnická škola Ruská, která se skvěle zhostila pořadatelských aspektů soutěže i tento rok. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky.

Samotná soutěž se skládala ze dvou částí. V první, teoretické části soutěžící museli předvést své prezentace na různá témata z okruhu podávání léků. Prezentace byly velice zajímavé, některé zpracovány nevšedně např. formou videí a v mnohých byly také nové, pro mě přínosné informace.
Druhá část spočívala v předvedení praktických vědomostí a zkušeností v předem dané modelové situaci, která se taktéž vztahovala k tématu podávání léků.

Z celého dne jsem si odnesla nové informace, které doplnily mé stávající vědomosti v předmětu ošetřovatelství a zajisté mi pomohou při praktickém vyučování v nemocnici u některých úkonů. Soutěž pro mě zůstává obrovskou zkušeností a přínosem.

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Veselé za její podporu a pomoc při tvorbě soutěžní práce a své spolužačce Martině Drmolové, která se ochotně a aktivně podílela na tvorbě mé práce jako model.

Martina Kalinová, 3.ZA