Zdravotnické obory v akci

Ve středu 25. 6. 2014 se žáci zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické Vyškov zúčastnili školního kola soutěže v první pomoci, v níž si ověřovali znalosti daného předmětu. Žáci, rozdělení do trojic, soutěžili ve 4 disciplínách: vedle teoretického testu zasahovali při srážce bruslařů s chodcem, ošetřovali opilé a transportovali nemocného na nosítkách. Role figurantů se ochotně ujali žáci prvního ročníku ZA a ZL a díky Mgr. Miroslavě Seroiszkové z Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně vypadala jejich zranění velmi věrohodně.


 

I přes nepřízeň počasí se žáci zapojovali s chutí a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. Odbornou porotu tvořili záchranáři NLZP územního oddělení Vyškov Mgr. Lukáš Kupčík a Bc. Michal Šlampa, Dis. K hodnocení předvedených výkonů přidávali své zkušenosti z praxe, čímž žáci získali nejen cennou zpětnou vazbu, ale také podněty k dalšímu rozvoji svých dovedností.

Mgr. Marcela Šimoníková