Netradiční praktikum v Krásensku 2014

Konečně nastala ta chvíle, na kterou jsme se těšili snad od primy. Celkově jako třída jsme od těch pěti dnů hodně očekávali. Těžko říct, jestli to bylo působeno skvělými vzpomínkami z praktika v primě (které jsme si všichni chtěli pochopitelně zopakovat) nebo touhou po nových zážitcích s naší třídou. Vždyť to byla po dlouhé době možnost se zase více poznat.  

V pondělí 17. března 2014 jsme všichni stáli na nádraží a s úsměvy na tvářích a s kufry, které někoho převyšovaly jak hmotnostně, tak velikostně, jsme čekali na odjezd.  V cíli naší cesty v Krásenku přitáhla naši pozornost pochopitelně Rychta, kde jsme měli strávit celý týden. První pohled na tuto starou budovu některé z nás asi trochu vyděsil. Naše obavy se však naštěstí rozplynuly, jen co jsme vstoupili dovnitř. Rychta se nakonec ukázala nejen jako skvělé útočiště, ale také jako pěkně vybavená budova s příjemnou domácí atmosférou.  

Ale teď už k tomu hlavnímu, totiž k našemu programu. Cílem praktika bylo naučit se správně orientovat v terénu i v mapách a využívat k tomu GPS navigaci. Pracovníci Rychty se tohoto úkolu ujali skvěle. V průběhu týdne jsme se stali účastníky večerního orientačního běhu (který více než cokoliv jiného připomínal zmatený hon na čarodějnice), zakladateli vesnice v oblasti Drahanské vrchoviny, vlastníky prosperující či upadající rybářské společnosti a v neposlední řadě i průzkumníky krasové oblasti v okolí Rudic. Většina z nás si navíc zahrála na dobrodruhy při objevování jedné z jeskyní Rudického propadání. Náramně jsme si také užívali večerní hry a soutěže. Zkrátka – sečteno a podtrženo: program byl velmi rozmanitý a pestrý, což jsme všichni s radostí uvítali.  Čas, který jsme v Krásensku strávili, se však neochvějně chýlil ke konci a my si uvědomili, že už zbývají pouze necelé dva dny. A právě v průběhu těchto dnů nás čekal úkol nejtěžší. Obdobně jako na praktiku v primě, i tady vše zakončovalo odprezentování velkého projektu. Tentokrát se jednalo o průzkum okolní krajiny a její porovnávání s toutéž krajinou v jiném období. Vlastně by se s trochou nadsázky dalo říct, že šlo o jakousi vysokoškolskou obdobu hry „najdi deset rozdílů“. Časový rozvrh projektu jsme si sestavovali sami, jeho důležitou částí byla práce v terénu. Závěrečný den všechny skupiny předvedly svoji práci, zhodnotili jsme celý týden, poděkovali jsme všem pracovníkům Rychty za neskutečně vstřícný přístup po všech stránkách.  Skončil pobyt v Krásensku, skončil bohatý program a skončil týden, který jsme trávili v našem úžasném kolektivu.

Praktikum nám kromě nových dovedností dalo i jistotu, že jsme skvělá třída plná skvělých lidí, za kterými stojí za to stát. Ten týden naši třídu sblížil víc než kterýkoliv jiný. A pokud to takhle zůstane i do budoucna, troufáme si říct, že se můžeme těšit na další čtyři úžasné roky.

Jak se říká: „ Když něco nového končí, něco nového začíná.“

Tento pobyt podpořila Nadace Tři brány.  

Eva Sabová, Gabriela Štolfová, KA