Jirka Čepán úspěšně zvládl finále Ekonomicko-manažerské olympiády

Ekonomicko-manažerská olympiáda je organizována již šestým rokem Fakultou managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci předmětu Řízení projektů. Hlavním cílem je vybrat ze studentů středních škol ty nejlepší, mezi které patří  Jiří Čepán, student 3. ročníku gymnázia. Umístil se na 9. – 11. místě a byl přijat ke studiu na FaME v akademickém roce 2015/2016.


Finálový test byl zaměřen na matematiku a logiku, všeobecný ekonomický přehled, ekonomiku, management a na porozumění anglickému textu.

Úspěšnému finalistovi gratulujeme.

PK EK a SV