Exkurze – Vodní hospodářství v okolí Vyškova

Dne 3. 6. 2014 se žáci druhých ročníků 2.ZL a 2.ZA zdravotnické školy v doprovodu Ing. Lenky Molčanové a Mgr. Jaroslava Spáčila zúčastnili exkurze pod názvem „Vodní hospodářství v okolí Vyškova“.

Exkurze začala na Opatovické přehradě, kam jsme se dopravili autobusem. Měli jsme možnost zhlédnout přehradní nádrž, vodárenskou věž a projít si strojovnu, která se nachází 28 m pod hladinou přehrady. Odtud jsme přejeli autobusem do úpravny pitné vody, která se nachází ve Lhotě. Do čističky samospádem přetéká povrchová voda z přehradní nádrže z hloubky 15 m a upravuje se na pitnou vodu. Prošli jsme si skladiště chemikálií a celý proces čištění povrchové vody od přítoku z přehrady až po odtok upravené vody do domácností. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou čistírny vody v Marchanicích. Pracovníci čistírny nás seznámili se způsobem úpravy znečištěné vody a výrobou bioplynu a humusu z vytěženého odpadu.

Exkurze se nám líbila a dověděli jsme se nové informace o procesu úpravy pitné i znečištěné vody.

Fotografie z akce najdete v albu http://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/exkurze-vodni-hospodarstvi.

Žákyně 2.ZL