Desetiletí oboru zdravotnický asistent

Uplynulý školní rok byl již desátým rokem, kdy se na zdravotnických školách v České republice a také u nás ve Vyškově vzdělávají žáci v oboru zdravotnický asistent, který nahradil dříve vyučovaný obor všeobecná sestra. (Tento titul tak mohou v současnosti získat studenti pouze po absolvování dalšího pomaturitního studia na VOŠ nebo v bakalářském programu na VŠ.)

Deset let, chtělo by se říci, je dosti dlouhé období nejen na bilancování, ale také na vstup oboru do povědomí laické veřejnosti a vydobytí si své vlastní společenské prestiže.

Nedávno dostali své maturitní vysvědčení v pořadí již sedmí absolventi – zdravotničtí asistenti, a přesto se stále u veřejnosti setkáváme s názorem v kostce vyjádřeným rovnicí:

Zdravotnický asistent/ka = ošetřovatel/ka (eventuálně i = sanitář/ka nebo zřízenec).

Výjimečně ještě také s přídomkem „s maturitou“, kde však toto upřesnění zmiňovaný obor v podstatě nepozvedává na nějakou vyšší úroveň, ale spíše naopak působí jako ironie.

Tím bych samozřejmě nerada zlehčovala těžkou a záslužnou práci jakékoli profese ve zdravotnictví.

Jak to ale ve skutečnosti je se zdravotnickými asistenty? S charakteristikou oboru a kompetencemi či uplatněním absolventů v praxi se každý zájemce může seznámit na webových stránkách kterékoli střední zdravotnické školy, na stránkách ministerstva zdravotnictví či školství a kdovíkde ještě. V dnešní době informační exploze není nic snazšího.

Přesto tyto informace stále zůstávají jen suchým a pro laiky mnohdy nesrozumitelným výčtem definic, zůstávají jen slovy, za kterými není vidět obsah ani příběh.

 K nám se však za těch sedm let vrátila už řada příběhů, které jsou inspirativní, vzbuzují v nás pocity zadostiučinění i hrdosti na naše absolventy a my dnes už víme, že „naši zdravotničtí asistenti“ se ve zdravotnictví a ve „světě dospělých“ rozhodně neztratili. Studují, nacházejí uplatnění ve zdravotnictví i mimo ně, na různých pozicích a dělají nám radost.    

Podívejme se tedy na „příběhy“ některých našich absolventů a posuďme sami: Nemýlili jsme se v hodnocení studia a uplatnění tohoto oboru? Opravdu nemáme zkreslené představy?

Věra 

Alice  Klára

Jakub

Pavlína Tereza