Logická olympiáda 2014

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do soutěže se v letošním roce zaregistrovalo 49 035 soutěžících z 2 056 škol z celé České republiky.
 
Krajských kol se účastní vždy padesát nejúspěšnějších řešitelů každé kategorie v daném kraji. Naši studenti gymnázia se rozhodně v konkurenci studentů převážně brněnských gymnázií neztratí – v kategorii B budeme mít v krajském kole dva soutěžící a v kategorii C dokonce sedm!
 
V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se celkem do soutěže zapojilo 18 409 řešitelů, z toho v našem kraji 2389. Na naší škole se nominačního kola zúčastnilo 126 studentů nižších ročníků gymnázia.
 
1. Luboš Bartík, 4.KB
2. Pavel Kinc, 4.KB
3. Tereza Jedličková, 4.KB 
 
Do krajského semifinále postupuje Luboš Bartík a Pavel Kinc.
 
V kategorii C (studenti středních škol – posl. 4 ročníky studia) se celkem do soutěže zapojilo 10 428 řešitelů, z toho v našem kraji 1559. Na naší škole se nominačního kola zúčastnilo 385 studentů gymnázia, zdravotnických oborů a ekonomických oborů.
 
1.      Martin Orság, 5.QB
2.      Jan Čermák, 8.OB
3.–4.  Tomáš Rada, 8.OB
3.–4.  Martin Špilar, 8.OB
5.–7.  Štěpán Mazůrek, 1.A
5.–7.  David Pecl, 4.B
5.7.  Dagmar Poláčková, 4.B
 
V Brně nás bude mezi padesáti nejlepšími jihomoravskými středoškoláky reprezentovat všech sedm studentů.
 
Blahopřejeme nejlepším a všem, kteří se zúčastnili se nominačního kola, děkujeme, že neváhali využít příležitost procvičit mozkové buňky.