Maliná z nás udělala tým

Po týdenním zahájení školního roku, nás nováčků prvních ročníků, jsme se ve spolupráci s DDM, tutory a třídní profesorkou, zúčastnili adaptačního pobytu v Ruprechtově na Maliné.

Formou diskusí a různých her, které byly po skupinách, psychologicky zaměřené či individuální, nám celá akce měla posloužit k vzájemnému poznávání se, kolektivní spolupráci a vytvoření týmového ducha.

K plánovaným akcím patřila také návštěva a prohlídka  jeskyně Býčí skála a  poutního místa ve Křtinách.

Během krátkého  pobytu se efektivně splnilo to, co se od něj očekávalo. Tam jsme přijeli každý sám za sebe a domů jsme se vraceli jako třídní tým.

Touto cestou bych ráda poděkovala naší třídní paní profesorce Orságové, tutorům a pracovníkům DDM za skvělou organizaci celého pobytu a v neposlední řadě všem svým spolužákům.

Dominika Zabloudilová, 1.A.