Historie SOŠ zdravotnické

Historie zdravotnické školy ve Vyškově

Historii zdravotnického vzdělávání ve Vyškově lze vysledovat až do r. 1921, kdy z iniciativy Sdružení pokrokových žen Vlasta vznikla Odborná škola pro ženská povolání – ta se několikrát stěhovala (nejdříve sídlila v prostorách měšťanské školy na ul. Nádražní, poté získala vlastní budovu v Trpínkách 28 a nakonec v Klášterní škole na Komenského náměstí) a měnila název (Sociálně zdravotní škola se zaměřením na východu zdravotního dorostu, Vyšší zdravotnická škola), až se roku 1957 přemístila do Brna na Jaselskou ulici.

Vzhledem k rozrůstající se vyškovské nemocnici, v níž přibývalo lůžkových i ambulantních oddělení, bylo po šestnácti letech zdravotnické vzdělávání ve Vyškově obnoveno a r. 1973 otevřela svým studentkám dveře Střední zdravotnická škola ve Vyškově-Dědicích, v budově bývalé základní devítileté školy. Rozhodnutí národních výborů v Brně a ve Vyškově vycházela především z iniciativy MUDr. Leopolda Holčíka, ředitele OÚNZ Vyškov.

V budově školy došlo k výrazným změnám, zřídily se odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, kabinety pro jednotlivé předměty, postupně se dostavovala školní jídelna a Domov mládeže (v prvních čtyřech letech existence školy jej provizorně zastupovaly dvě třídy), v následujících desetiletích se pak pokračovalo ve vybavování a modernizování jednotlivých učeben, aby škola svým žákům poskytovala co nejlepší podmínky pro učení.

Měnily se i studijní obory, přestože jejich počet zůstával víceméně konstantní. Zpočátku nabízela škola vzdělání ve dvou výrazně odlišných typech, zatímco čtyřletá zdravotní sestra byla zakončena maturitní zkouškou, dvouletá ošetřovatelka končila závěrečnou zkouškou. První ze jmenovaných oborů, zdravotní sestra, se nejdříve (r. 1990) přejmenoval na všeobecnou sestru a později (ve školním roce 2004/2005) byl nahrazen zdravotnickým asistentem. Vzdělání v tomto oboru nabízí škola dodnes, praxi žáci třetího a čtvrtého ročníku získávají v Nemocnici Vyškov.

Druhý z původních oborů, ošetřovatelka, sice po čtyřech letech zanikl bez náhrady, ve školním roce 2005/2006 se však otevřel nový čtyřletý maturitní obor s názvem zdravotnické lyceum.

Roku 2004 se škola sloučila se střední odbornou školou (ponechala si své obory i budovu) a r. 2012 s gymnáziem. Od 1. 7. 2013 nese škola název Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov.

Ředitelé školy:

Mgr. František Macháček            (1973–1976)

Mgr. Jana Barošová                     (1976–1981)

PhDr.  Miroslav Španěl                 (1981–1991)

RNDr. Bohumil Sláma                   (1991–1992)

Mgr. Eva Chudobová                     (1992–2012)

RNDr. Václav Klement                  (od r. 2012)