Němčináři soutěžili

28. a 29. ledna 2014 se konala školní kola Soutěže v německém jazyce. Ve vyšší kategorii pro žáky 1. – 3. ročníku gymnázia a SOŠ zvítězil Šimon Pavlas ze sexty B, druhé místo obsadil Martin Mikulka ze 3. B a třetí Alena Lusková ze 3. ročníku ekonomického lycea. Mezi žáky nižšího gymnázia si nejlépe vedla Simona Drbalová z kvarty B, jako druhá se umístila Terezie Laubrová z kvarty A a na třetím místě skončila Karolína Jelínková rovněž z kvarty A.

Děkujeme všem účastníkům soutěže a oceňujeme nejen jejich píli a vědomosti, ale také odvahu a práci navíc.