Soutěž v účetnictví MD DAL Znojmo

Ve dnech 27. – 28. ledna 2014 se konal ve Znojmě 8. ročník celostátní soutěže v účetnictví MD DAL, které se zúčastnily i žákyně čtvrtého ročníku ekonomického lycea Dagmar Valášková a Ivana Brandýsová. Ukázalo se, že se záludnostmi připravených účetních zadání si lépe poradili soutěžící z obchodních akademií, které mají vyšší hodinovou dotaci pro tento předmět a mohou se zaměřit i na méně časté účetní případy. Dagmar Valášková za svůj výkon obdrží certifikát z účetnictví. Pro děvčata byla soutěž zkušeností a pro učitele výzvou pro další ročník.