Císařská Vídeň 2013

Dne 10. prosince 2013 jsme se vypravili na tradiční dějepisnou exkurzi s názvem Císařská Vídeň. Zúčastnili se jí studenti z ročníků vyššího gymnázia se zájmem o historii nebo o němčinu. Nejdříve jsme se vypravili do Schönbrunnu, bývalého letního sídla rakouských císařů, které má 1441 pokojů. My jsme jich prošli 40, včetně všech císařských. Dalším bodem programu byla prohlídka vojensko-historického muzea Arsenal. Abychom nasáli tu pravou atmosféru vánoční Vídně, museli jsme si ji projít. Provedly nás Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Hana Hanzlíková za doprovodu Mgr. Danuše Wetterové. Procházka započala Hofburgem, sídlem Habsburků, pokračovala kolem galerie Albertina, kolem budovy vídeňské opery a kapucínské krypty s ostatky Habsburků, dále na známou luxusní ulici Kärntner Straße a na nejrušnější a turisty nejnavštěvovanější místo – Stefanplatz. Nechybělo ani chvilkové zastavení v chrámu sv. Štěpána. Dalším stálým bodem programu bývá prohlídka Umělecko-historického muzea, které opět obměnilo a rozšířilo své expozice. Závěrečnou tečkou byly, jako každý rok, trhy před Novou radnicí. Trhy nás ani letos nezklamaly.

A pak po skvěle stráveném dni domů. Každý z nás si něco odvezl – buďto vánoční dárky, dobrůtky anebo nové zážitky, což je rozhodně cennější. Na závěr bychom chtěli poděkovat paním profesorkám, které tuto exkurzi zorganizovaly.

Jakub Pospíšil a Monika Tesařová, 4.A