Mezipředmětové vztahy v hodinách ruského jazyka

Mezipředmětové vztahy, které patří mezi klíčové pojmy Rámcového vzdělávacího programu, tvoří důležitou součást moderní výuky ruského jazyka. V hodinách ruštiny studenti mohou využít (a také využívají) znalosti a dovednosti nejen z českého jazyka, literatury, anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, ale také z matematiky, informatiky, hudební a výtvarné výchovy. Dalším důležitým prvkem je socio-kulturní aspekt, zaměřený např. na tradice, zvyky, typická jídla a kuchyni země, jejíž jazyk se učí. Při společné práci na tematických projektech (naše škola, naše město, Praha, Moskva, Sankt Petěrburg …) se pak žáci zdokonalují ve vzájemné komunikaci a spolupráci. To vše spolu s klasickými metodami dělá výuku RJ zajímavou a pestrou, jak dokládají fotografie v albu Mezipředmětové vztahy v RJ.