Stejnopis vysvědčení – Katalogový list – Výpis z učebního plánu

Stejnopis vysvědčení

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Žádost je třeba podat osobně na podatelně školy, písemně poštou nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) emailem na adresu jitka.obrtelova@gykovy.cz, telefon 517 307 038, nebo na podatelnu školy podatelna@gykovy.cz (viz https://www.gykovy.cz/podatelna/ ).

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.

Katalogový list

Na základě písemné žádosti žadatele vydá škola katalogový list.

Současně s odesláním žádosti o vydání katalogového listu je třeba uhradit poplatek ve výši 50 Kč za jeden výtisk do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude katalogový list vydán.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude dokument připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.

Výpis z učebního plánu

Na základě písemné žádosti žadatele vydá škola katalogový list.

Současně s odesláním žádosti o vydání katalogového listu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden výtisk do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude katalogový list vydán.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude dokument připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.