Podatelna

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna školy přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat ceritifikát,  jsou uvedeny na adrese www.postsignum.cz.

Adresa podatelny

 • Elektronická adresa: podatelna@gykovy.cz
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání:

  Gymnázium a Střední odborná škol a zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
  Komenského 16
  682 01 Vyškov

Úřední hodiny podatelny pro osobní a poštovní přijímání jsou:
pracovní dny 7:30-7:55 hod, 13:00-14:00 hod.

Technické parametry

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

 • formát *.doc/docx
 • formát *.rtf
 • formát *.odt
 • formát *.txt
 • formát *.xls/xlsx
 • formát *.ods
 • formát *.pdf
 • formát *.jpg
 • formát *.png
 • formát *.tiff
 • formát *.wav
 • formát *.mp2
 • formát *.mp3
 • formát *.htm, *.html

Seznam datových nosičů

 • CD
 • DVD+R, DVD-R

Velikost zpráv

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 5 MB.

Příjem a zpracování elektronického podání

Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu a pravosti elektronického podpisu.

Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu podatelna@gykovy.cz.