Studenti obchodní akademie opět získali certifikát ESP

Certifikát podnikatelských dovedností (ESP – Entrepreneurial Skills Pass) je mezinárodní kvalifikace, která prověřuje podnikatelské smýšlení, ekonomické znalosti a obchodní dovednosti.

V roce 2023 tento certifikát získali Tomáš Nedoma, Jan Wachtel, Jakub Šebela, Soňa Mamiňáková, Ondřej Petroušek, Matyáš Müller a Štěpán Neubauer.

Certifikát ESP je uznávaný Evropskou komisí, Evropským parlamentem, obchodními organizacemi jako je EUROCHAMBERS, CSR Europe a Evropským kulatým stolem průmyslu, a dále ministerstvy vzdělávání a univerzitami.

ESP je certifikát, kterým si žáci mohou obohatit svůj životopis a který mohou použít pro získání dalšího vzdělání, aby snáze pronikli do světa práce, případně založili vlastní firmu.