Soutěž Kraje pro bezpečný internet

Studenti 1. PS se zapojili do soutěže Kraje pro bezpečný internet, která je určena pro žáky a studenty základních a  středních škol. Tématem soutěže je bezpečné chování v prostředí internetu a při využívání informačních a komunikačních technologií. Žáci si mohli na webových stránkách  prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu.

Na tyto vzdělávací materiály, které je možné využít ve výuce či k samostudiu, navázali studenti 1. PS soutěžním znalostním kvízem, který zvládli na plný počet bodů. 

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

 

Mgr. Olga Kaňová