Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem – setkání v Michalovcích 2023

Česko-slovenský projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojena dvě partnerská gymnázia – Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Hlavním cílem projektu je poznávání společné historie, kultury a tradic a uvědomění si blízkosti češtiny a slovenštiny. Projekt bývá realizován formou výměnných pobytů. Letošní setkání, kterého se zúčastnili Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka spolu s deseti studenty vyškovského gymnázia, proběhlo ve dnech 9. – 13. října 2023 v Michalovcích, kde byli očekáváni deseti studenty s jejich vedoucími PhDr. Violou Želinskou, Mgr. Matějem Starjakem a Mgr. Helenou Andrejevou.

Vyškovští studenti v doprovodu svých kamarádů poznali partnerské gymnázium, u jehož počátků stál český ředitel a čeští středoškolští profesoři, seznámili se s partnerským městem Michalovce, které nesou přídomek „Srdce Zemplína“, navštívili hrad nad Vinným, jehož rekonstrukce probíhá s využitím starých zapomenutých řemesel.

Jelikož nosným tématem byl František II. Rákoczi, směřovaly další kroky účastníků projektu do tokajské oblasti, a to do jeho rodiště v obci Borša, kde se v zámku nachází nové moderní muzeum. Ve vesnici Malá Tŕňa byla celá skupina přijata panem starostou, následovala prohlídka historických sklepů spojená s výkladem o výrobě tokajského vína a výšlap na rozhlednu. Cesta po stopách Františka II. Rákocziho byla zakončena v Košicích.

Během pobytu nebyla nouze ani o sportovní vyžití – Vinianské jazero zlákalo některé nadšence i k podzimnímu plavání.

Nové setkání v rámci projektu Poznejme se navzájem se uskuteční v roce 2024. Nejcennější devizou totiž vždy byla a jsou navázaná přátelství, která mnohdy přetrvávají roky.

Za podporu projektu patří poděkování městu Vyškov, zúčastněným školám a rodičům.

Mgr. Jana Kolčářová, vedoucí projektu