Finanční gramotnost 2022

Žáci základních a středních škol měli opět možnost poměřit své síly s vrstevníky v celostátní soutěži Finanční gramotnost 2022. Cílem akce  je doplňovat znalosti, ověřovat jejich úroveň a seznamovat žáky se světem peněz, a s problematikou finanční gramotnosti jako takové. Jde totiž o základní kompetenci, která najde uplatnění v každodenním životě.

Začíná se školními koly, kde tři nejúspěšnější řešitelé soutěže z každé školy vytvoří jeden tým a zúčastní se kola okresního. Družstvo ve složení Mikuláš Jiří Poul, 4. KA, Jan Kubačák, 4. KA a František Oulehla,  4. KA zvítězilo  ve 2. kategorii v okresním kole a zajistilo si postup do dalšího kola.

Zdárně jsme se zúčastnili i 3. kategorie a studenti obchodní akademie Natálie Jarošová, 3. AK, Tereza Reháková, 4. AK a Ondřej Lžičař, 4. AK zvítězili a všichni postupují do krajského kola.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole!

 

Mgr. Kaňová, Mgr. Drábková