Písař třídy

Pojmem „psaní všemi deseti“ se běžně označuje dovednost efektivního používání klávesnice. Zahrnuje využívání všech deseti prstů se snahou o rovnoměrné vytížení všech prstů a také psaní naslepo, tj. bez dívání se na klávesnici. Dobře nacvičené psaní všemi deseti výrazně usnadňuje a urychluje práci s počítačem.

Studenti 1. AK začali trénovat psaní všemi deseti v září 2021. Po 4 měsících si své dovednosti vyzkoušeli v rámci soutěže Písař třídy. Na 1. místě se umístila Veronika Turcovská (150 úhozů za minutu), na 2. místě Edita Grenarová a na 3. místě Tamara Vojáčková.

Výhercům gratulujeme!

 

Ing. Hučíková, Mgr. Kaňová