Oživlá historie na akci Vyškov v roce 1805

Na přelomu listopadu a prosince se Vyškov opět na chvíli přenesl do doby napoleonských válek. I v letošním roce se do rekonstrukcí dobových událostí roku 1805 zapojili studenti z projektu Oživlá historie, a to v rolích dobových civilistů či pomocníků ve francouzském polním obvazišti. Jeden z našich absolventů se stal i členem klubu vojenské historie a do Vyškova připochodoval s francouzskou jednotkou.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhla letošní vzpomínková akce především v pietním duchu. Tradice nebyla přerušena a pro účinkující a návštěvníky to bylo i malé psychické povzbuzení v této smutné „covidové“ době.