Prevence je COOL!

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projektu se účastnily třídy oboru praktická sestra a zdravotnického lycea. Jedná se o sérii deseti videoklipů, které jsou provázané s elektronickými kvízy. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí.
Studenti se seznámili s tématy:
  • Užívání tabákových výrobků – Nekouřit je COOL!
  • Stalking – Umět se bránit je COOL!
  • Týrání a zneužívání dětí – Nebýt obětí je COOL!
  • Užívání návykových látek – Neexperimentovat je COOL!
  • Domácí násilí – Zastavit domácí násilí je COOL!
  • Alkoholismus – Nezačít je COOL!
  • Šikana – Postavit se šikaně je COOL!
  • Poruchy příjmu potravy – Přijmout se je COOL!
  • Sebepoškozování – Přijmout pomoc je COOL!
  • Nelátkové závislosti – Nebýt závislý je COOL!