Erasmus + Mobility pro učitele anglického jazyka

Naše škola je opět úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.

V rámci jeho klíčové akce KA 1 – Projekty mobility osob se Mgr. Romana Měřínská a Mgr. Petra Nedomová v září 2021 zúčastnily mobility – dvoutýdenního metodického kurzu pro učitele anglického jazyka CLIL and Teacher Training course na jazykové škole CES Centre of English Studies v Dublinu. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen především pro učitele anglického jazyka ze středních škol. Zahrnoval důležitá témata metodiky výuky anglického jazyka, rozšíření jazykových znalostí a dovedností i aspekty ze socio-kulturní oblasti. Tato jazyková škola má dlouholetou tradici (byla založena v roce 1979) a má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. Přijíždějí se sem učit studenti z mnoha zemí celého světa, např. ze Španělska, Itálie, Ruska, Číny, Japonska, Saudské Arábie, Brazílie, Německa, Kolumbie nebo Švýcarska.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, ukázky využití moderních technologií ve výuce cizího jazyka, hospitace ve výuce, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost neformálních diskuzí v anglickém jazyce i mimo výuku, možnost nejen komunikovat v AJ, ale dozvědět se také zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života irské rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila. Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a získané materiály budou sdíleny v průběhu roku v rámci předmětové komise AJ.

Náš CLIL course nám byl přímo “ušit na míru”. Dozvěděly jsme se o historii Irska, o legendách Irska, tradicích a zvycích, významných osobnostech a dostaly jsme základy irského jazyka, který se irská vláda snaží oživit. V rámci CLIL hodin jsme navštěvovaly muzea a čerpaly inspiraci pro naši výuku a získaly mnoho materiálů pro naše studenty. 

Kurz byl pro nás velkým přínosem, dozvěděly jsme se spoustu nového, poznaly nové lidi a načerpaly spoustu inspirace. Prostudovaly jsme spoustu materiálů a dostaly příležitost poznat krásnou zemi a život v ní. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.