Školní kolo překladatelské soutěže v angličtině

Sedm žáků vyššího stupně gymnázia se zapojilo do školního kola překladatelské soutěže v anglickém jazyce, které proběhlo 3. 11. 2020. Tuto soutěž vyhlásila pro středoškoláky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Gymnáziem Olomouc Hejčín.

Úkolem bylo přeložit v časovém limitu 120 minut z anglického jazyka do jazyka českého dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany; jeden text uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Zadání i odevzdání překladu proběhlo on-line. Překlad obou textů prověřil nejen výbornou znalost angličtiny, účastníci museli prokázat i perfektní ovládání rodného jazyka. První tři, kterým se překlady povedly nejlépe, postupují do lednového kola fakultního.
Výsledky školního kola překladatelské soutěže AJ a postupující do kola fakultního:

1. místo Karel Srna 8.OA
2. místo Ondřej Pospíšil 8.OA
3. místo Martin Heger 4.B

Všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a postupujícím přejeme mnoho zdaru v dalším kole!

Mgr. Romana Měřínská, Mgr. Zlatka Zbořilová