Volby nanečisto

V úterý 21. 5. 2019 měli naši studenti možnost zahrát si únikovou hru, kterou pro středoškoláky připravili společně studenti a vyučující z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Cílem projektu s názvem Fakescape je informovat žáky i širší veřejnost o nebezpečí dezinformací a hoaxu. Už od rána se všechny třídy jedna po druhé snažily vyřešit zadané úkoly. Hra spočívala v tom, že studenti dostali jména kandidátů na prezidenta, postupně k nim získávali různé informace a museli zjistit, který kandidát využívá lživých slibů a informací, aby byl zvolen. Každý tým dostal postupně řadu složek, ve kterých byly instrukce a úkoly, podle kterých museli zjistit, který kandidát lže. Po každém vyřešeném úkolu obdržel tým nějaké číslo. Na konci hry čísla utvořila jeden několikamístný kód, jehož správnost si pak ověřili u slečny, která studenty provázela celou hrou.
Úniková hra byla pojata jako soutěž mezi třídami. V každé třídě studenti vytvořili 5 týmů a snažili se co nejrychleji vyřešit celou záhadu. Potom byly porovnány časy a byli vyhlášeni vítězové. Po ukončení soutěže se studenti dozvěděli ještě něco málo o tom, jak poznat lživé informace a kde všude se s nimi mohou setkat.
O náplni tohoto zajímavého projektu by měl být jistě informován každý a našim studentům to bezesporu pomůže v jejich budoucím rozhodování. Třeba i díky této akci budou schopni v budoucnu lépe odolávat dezinformacím a polopravdám, se kterými se mohou setkávat v mediálním světě.
Jolana a Kristýna Štofkovy, 2. A

Více informací o projektu najdete na  fakescape.cz