Císař František Josef I. na Moravě

Snad žádné z českých a moravských měst nebylo tak úzce spjato s osobou Františka Josefa I. jako Olomouc, kde 2. prosince 1848 nastoupil svou panovnickou dráhu. Olomouc si oblíbil, několikrát ji navštívil a za jeho panování město zaznamenalo velký rozkvět.

Volba Olomouce, někdejšího hlavního města Moravy, nebyla náhodná. Město patřilo k významným kulturním a církevním centrům habsburské říše. Vedle univerzity, po pražské druhé nejstarší v českých zemích, zde bylo i sídlo arcibiskupství. Olomouc se statusem vojenské pevnosti měla mimořádné postavení v obranném systému monarchie. Události revolučního roku 1848 a souvislosti pobytu císaře Františka Josefa I. na Moravě byly námětem přednášky, které se zúčastnili žáci 2. AK a 2. ZL.

Přednáška doplněná prezentací tak nejen zpestřila výuku německého jazyka, ale také doplnila naše znalosti z dějepisu. Poděkování patří paní Mgr. I. Šrámkové a Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, která přednášku umožnila.

Daniela Slouková a Sandra Slouková 2. ročník obchodní akademie