Velký úspěch – 2. místo v celostátním kole!

Vynikajícím způsobem zakončily školní rok studentky MB, které v konkurenci 14 finalistů (za každý kraj nejlepší tým) v soutěži EuropaSecura získaly 2. místo. Za výbornou reprezentaci školy v náročné soutěži můžeme poděkovat Tereze Jedličkové, Sarah Barákové, Anně Zadražilové a Tereze Holzerové.

„EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V roce 2018 probíhá již 11. ročník soutěže. Online kolo otestovalo znalosti a schopnosti tříčlenných týmů ze všech krajů ČR. Nejlepší z nich následně postoupily do krajských kol. Zde se soutěžící stávají bezpečnostními experty a vypracovávají analýzu reálného konfliktu. Výherci krajských kol budou moci zažít unikátní pětidenní celostátní kolo na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší týmy opět pošleme na výlet do Bruselu.“ Takto zní úvodní odstavec z oficiální stránky soutěže, do které  se rozhodly zapojit i studentky MB.

Do soutěže se studentky zapojily z mnoha důvodů – dlouhodobý zájem o problematiku mezinárodních vztahů, snaha o prohloubení znalostí, získání nových zkušeností. Dne 14. 5. 2018 proběhlo v Brně v Mahenově knihovně krajské kolo, na kterém naši školu reprezentovaly T. Jedličková, A. Zadražilová a S. Baráková. V knihovně se sešlo celkem 5 tříčlenných týmů a velmi milá, v oboru znalá porota. Průběh akce se nesl v příjemném, přitom soutěživém duchu debat nad našimi předem odevzdanými pracemi. O účastníky bylo dobře postaráno formou malého coffee breaku mezi debatami, což se všem po pár hodinách hodilo. Vítězství zajistilo děvčatům účast v dalším kole.

V celostátním kole nahradila ze zdravotních důvodů Sarah Barákovou Tereza Holzerová. Na vojenské základně v Brdech v průběhu 5 dnů děvčata absolvovala několik mimořádně náročných aktivit, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Vyhlášení výsledků s napětím sledovali všichni zúčastnění. 2. místo v celostátním kole a 3denní letecký zájezd do Bruselu – odměna za vynaložené úsilí.

K dosaženému výsledku blahopřejeme.