Ruku v ruce knihovnou

Dne 19. dubna 2018 byla uspořádána akce Ruku v ruce. Vyškovský stacionář, v doprovodu třídy 1. B v čele s paní učitelkou Ševčíkovou, navštívil  Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Denní stacionář ve Vyškově je zařízení pro lidi se zdravotním postižením i duševním onemocněním. Knihovna Karla Dvořáčka již dlouhodobě svou činností a bezbariérovým přístupem vytváří prostor ke sbližování zdravých a handicapovaných. Studenti 1.B se tak mohli zhostit role průvodce klientů ze stacionáře knihovnou.

Pro nás studenty to byl neopakovatelný zážitek strávit dopoledne s těmito úžasně pozitivními lidmi. Program, který byl pro stacionář připraven, nám ukázal, že s nimi může být originální zábava. Navštívili jsme dětské oddělení s knihami, zahráli si hry na počítači a na závěr se tancovalo. Doufám, že si to stacionář užil alespoň tak jako naše třída. Jsme moc vděční  za tuto nezapomenutelnou zkušenost a prima strávené dopoledne. Mnohým z nás to určitě otevřelo oči, nebo alespoň poskytlo jiný pohled na svět a na lidi s postižením.

Tato akce se konala již po sedmé a věříme, že spolupráce bude pokračovat i nadále.

Autor: Filip Zimmer, 1.B