5. ročník jazykové rallye

Poznej státní vlajky! Vylušti křížovku! Nakresli obrázek podle zadání! Uhodni světovou osobnost! Odpověz na otázky! To jsou příklady úkolů, které ve čtyřech cizích jazycích plnili gymnazisté při soutěžní hře Jazyková rallye.  Na závěr školního roku ji tradičně připravují vyučující druhých cizích jazyků, tentokrát v zámecké zahradě.

Mezi družstvy složenými z němčinářů, francouzštinářů, ruštinářů a španělštinářů byl letos nejlepší tým: Jiří Setinský, Vojtěch Šišma, Vojtěch Zabloudil, Alberto Martínez Puché.

Věříme, že nejen vítězové využijí svých jazykových znalostí při prázdninovém cestování. Gute Reise!
Bon voyage! Счастли́вого пути́! ¡Buen viaje!