Projektwoche

Na konci června je učivo probrané, známky jsou uzavřené a žáci myslí jen na prázdniny. Přesto měli někteří němčináři Gymnázia a SOŠZE Vyškov ještě chuť ke studiu a zúčastnili se týdenního intenzívního jazykového kurzu. Jeho garantem byl Österreich Institut Brno a lektorkami studentky Univerzity Salzburg Daniela Sucher a Jennifer Maierhofer.

Výuka probíhala sice v prostorách naší školy, ale běžným hodinám se ani trochu nepodobala. Během Projektwoche se tancovalo, zpívalo, konverzovalo, hrálo divadlo i vařilo. Studenti zvládli komunikaci s rodilými mluvčími na výbornou. Jejich závěrečné vystoupení ocenila i ředitelka Österreich Institutu Brno, Mgr. Lucie Judová Gráfová, která při předávání certifikátů zdůraznila význam znalosti německého jazyka.

Nahlédněte na: https://sites.google.com/gykovy.cz/projektwoche