Nácvik evakuace sociálního zařízení

Dne 12. 6. 2017 jsme se my, žáci 2.ZL, za dozoru paní učitelky Mgr. Kateřiny Grmelové zúčastnili cvičení Hasičského záchranného sboru na habrovanském zámečku. To je Domov pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Tohoto cvičení se účastnili profesionální i dobrovolní hasiči a v neposlední řadě i my, jako figuranti.

Za profesionální hasiče to byly jednotky Vyškova a Slavkova. Za dobrovolné hasiče se zúčastnily jednotky z Lulče, Drnovic, Habrovan, Rousínova a Račic. Cílem této akce byl nácvik evakuace nemohoucích klientů při požáru.

My, jakožto figuranti, jsme měli simulovat osoby připoutané na lůžko nebo invalidní vozík. Museli jsme se rozdělit na dvě skupiny, kdy sedm z nás bylo evakuováno na speciálních matracích a osm na invalidních vozících. Poté, co jsme zaujali své pozice, zazněl rozkaz velitele a vyhlášení samotného požárního poplachu. Během pěti minut se začalo ozývat houkání hasičských aut a my slyšeli dýchání hasičů do dýchacích přístrojů a slova rozdělovač, proudnice a voda. Popravdě, někteří z nás z počátku měli strach, nevěděli jsme, co nás vlastně čeká. Strach střídala euforie, protože jsme se na to strašně těšili – hlavně na hasiče.

Hasiči byli hrozně šikovní a všechny nás vysvobodili ze spárů ohně a nikomu z nás se nic nestalo. Však proč by mělo, když jsme byli v rukou těch nejlepších. Naštěstí – vše bylo jen jako.

Tímto bychom chtěli poděkovat HZS ve Vyškově, že nás oslovili, abychom jim s touto akcí pomohli. A také paní učitelce Grmelové, která nám umožnila se této akce v rámci výuky  zúčastnit.

Michaela Čtvrtníčková, 2.ZL