Cesta za uměním 2017 (Exkurze do Památníku Leoše Janáčka a Městské galerie v Brně)

Ve dnech 23. a 25. května 2017 se třídy druhých ročníků gymnázia zúčastnily exkurze do Brna. Návštěva Památníku Leoše Janáčka byla zaměřena hudebně, v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně se studenti zapojili do edukačního programu zaměřeného na výtvarné umění 20. století.

V první části exkurze s názvem „Život a dílo Leoše Janáčka“ jsme se dozvěděli o osobním životě a hudební kariéře tohoto celosvětově známého českého skladatele vážné hudby. Měli jsme tak jedinečnou možnost zhlédnout zahradní domek poblíž varhanické školy, kde Janáček žil mezi lety 1910-1928.

Expozice zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Poslechli jsme si i hudební ukázky a zhlédli videodokument.

Poté jsme se přesunuli do Moravské galerie v Brně, abychom si mohli doplnit informace z hodin výtvarné výchovy. Zaznívaly pojmy jako expresionismus, kubismus, surrealismus a my jsme tak mohli zjistit více o české podobě těchto uměleckých výtvarných směrů, do nichž se řadí i Antonín Procházka, rodák z Vážan u Vyškova. Součástí byla i expozice moderního, výtvarného, akčního umění 2. poloviny 20. století, které byla pro všechny zajímavější a aktuálnější. Focení zrcadel v poli, 24 hodin kreslená čára nebo projektor vytvářející různě barevné kruhy doplněný hudbou. Výstava se zabývala vývojem světového umění se zaměřením převážně na českou podobu a českého umělce.

Celkově jsme se tak dozvěděli více o tom, jaké to je být nadaným Čechem. Mnohé z nás to inspirovalo k vlastní umělecké činnosti.

Renáta Zmidlochová, XA