Živý obraz a historické skvosty města Olomouce

Dne 26. 5. 2017 jsme se my, studenti druhého ročníku zdravotnických oborů, zúčastnili poznávací exkurze v Olomouci. Součástí exkurze byla komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea, edukační program v Arcibiskupském paláci, návštěva katedrály sv. Václava a celá řada dalších zajímavých míst spjatých s olomouckou historií.                                                 

Zaujala nás prohlídka Arcidiecézního muzea, kterou nás prováděl odborný průvodce s velmi poutavým výkladem. V tomto muzeu jsme navštívili Krvavou pavlač, která připomíná zavraždění posledního přemyslovského panovníka Václava III., obrazárnu zvanou Olomoucký Louvre, viděli jsme bohatě zdobený kočár, jenž sloužil arcibiskupům jen pro výjimečné slavnostní události a spoustu dalších exponátů.

V Arcibiskupském paláci jsme měli možnost stát se součástí živého obrazu připomínajícího nástup Františka Josefa I. 2. prosince1848 na trůn. Prohlídku nám zde také oživila spousta zajímavých úkolů, které jsme měli vyřešit.

V muzeu a paláci jsme získali informace prostřednictvím odborných průvodců, o dalších známých historických místech měli studenti připravené referáty, které prezentovali ostatním spolužákům.
Exkurze se všem líbila, přálo nám i počasí, užili jsme si také spoustu zábavy a odnesli několik nových znalostí.

                                                                                                                                                                    Blechová Jolana, 2. ZA

Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/historicke-skvosty-mesta-olomouce-2017