Soutěž nakladatelství Hueber

Soutěž HUEBER každoročně umožňuje žákům v rámci výuky německého jazyka uplatnit kromě jazykových dovedností také svou kreativitu a originalitu. Předmětem soutěže je projektový úkol, který vychází z materiálu probíraných lekcí. Téma si mohou stanovit žáci sami. Soutěží se v kategorii plakát, prezentace, videoklip, audionahrávka a artefakt. Žáci mohou pracovat jednotlivě, ve dvojicích, možná je i práce ve skupinách.
Žáci Gymnázia a SOŠZE Vyškov se do soutěže zapojili i letos v hojném počtu,  hlavně však s velkou chutí. Ocenění za pěkný projekt získali žáci 3. TA, žáci 3. AK a 3. A.
V kategorii Film se na pěkném 2. místě umístil film J. Košťála, J. Karáskové a A. Masaříkové ze třídy 3. TA s názvem „Naše škola“.
1. místo ve stejné kategorii získali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea. Družstvo ve složení M. Čtvrtníčková, D. Klčo, Š. Mrňková, Nghiem Bui Hugen Trang, E. Olejníčková, M. Pelc, J. Zahradníček a M. Zbořilová vytvořili vítězné video, které má název „Žloutenka“.

Všem, kteří se zapojili, děkujeme a výhercům blahopřejeme!

Ing. Jitka Hučíková