Cena Učené společnosti ČR udělena studentovi naší školy

Pondělí 15. května 2017 bylo významným dnem  pro Martina Orsága, studenta septimy B. Na půdě Univerzity Karlovy v slavnostní aule Karolina mu byla udělena  cena Učené společnosti České republiky v kategorii středoškolský  student za studii „Sorpce a desorpce radionuklidů na vybraných površích.“

Tým špičkových vědců tohoto státu vybral jeho práci mezi desítku oceněných, a to z celé naší republiky. Učená společnost ČR je sdružením významných vědců a jejím cílem „ je podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky ve veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice“. Slavnostní dopoledne se neslo ve znamení ceremonií, přednášek, představení Učené společnosti ČR. Jeden ze zahajovacích proslovů byl přednesen místopředsedou Vlády ČR Pavlem Bělobrádkem, moudrá a poučná slova zazněla v projevu předsedy Učené společnosti Zdeňka Havlase. Slavnostní atmosféru výjimečné chvíle  navodilo vystoupení pěveckého sboru Bonifantes. Z ceny se radoval nejen Martin, ale i jeho blízcí.

„Jak nepropadnout dojetí a nedmout se pýchou,“ pronesl ředitel Gymnázia a SOŠZE Vyškov RNDr. V. Klement, „vždyť jde již o čtvrtého studenta našeho gymnázia, který tuto prestižní cenu získal. Vždy jde o nadané, ale zejména pracovité studenty. Martinovi gratuluji.“