Veletrh fiktivních firem na obchodní akademii

Studenti 4. ročníku obchodní akademie z Gymnázia a SOŠZE Vyškov uspořádali 13. 2. 2017 veletrh fiktivních firem. Program uváděli Tereza Tomášková a Lukáš Šmerda.

Fiktivní firma Dream Foto, s. r. o., nabídla přítomným studentům a hostům vysněné fotografie a veškeré služby související s fotografováním. Detektivní kancelář si otevřela firma Incognito, s. r. o., poskytující profesionální a diskrétní služby v oboru detektivní a informační činnosti. Pomoc v těžké chvíli nabídla firma Černé vdovy, s. r. o., jejímž předmětem podnikání jsou veškeré pohřební služby.

Veřejnost tvořili studenti obchodní akademie z nižších ročníků, vedení školy, vyučující a hosté. Pozvání přijali zástupci Živnostenského úřadu Vyškov Ing. Jana Otáhalová, Okresní hospodářské komory Vyškov Jiří Pinkas, DiS., Městského úřadu Vyškov Jitka Wohlgemuthová a Mgr. Bc. Josef Pitela a z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ing. Jiří Dokulil.

Cílem akce bylo rozvíjet znalosti a dovednosti obchodní praxe, pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a kreativitu a právě nabyté odborné dovednosti. Důležitý byl i trénink schopnosti komunikace nejen v českém, ale i v cizím jazyce. 

Příprava na školní veletrh byla velmi náročná. Museli jsme uplatnit znalosti a dovednosti z administrativy, práva, jazyků, ekonomiky podniku, marketingu, informačních a komunikační technologií a účetnictví.

O hudební kulturní vložku se postaraly studentky školy Nikola Janíková, Michaela Čtvrtníčková, Pavlína Zemanová a Klára Bučková. Tradiční veletrh se nesl v duchu velmi přátelské atmosféry a pohody.

Na závěr veletrhu provedla Ing. Hana Čermáková, zástupkyně ředitele školy, vyhodnocení firem. Odborná soutěžní porota hodnotila prezentace fiktivních firem v českém a cizím jazyce, nabídkové katalogy, reklamní spoty a další propagační materiály. Nejlepší firmou se stala fiktivní firma Černé vdovy, s. r. o., kterou založily a prezentovaly studentky Kristýna Špačková, Ivona Skoupá, Tereza Tomášková, Tereza Dostálová, Jana Škatulárová a Veronika Přikrylová.

Dovednosti získané ve fiktivní firmě využijeme nejen u maturity z ekonomických předmětů, ale především v reálném životě, kde své zkušenosti z fiktivní firmy jistě oceníme.

Tomáš Hlobil, 4. AK

Foto: Mgr. Iveta Höferová, Tomáš Hlobil, Ing. Jitka Hučíková