O zdravotnické obory je zájem

V pátek 17. 2. 2017 měli žáci devátých ročníků základních škol možnost přihlásit se na akci „Na den žákem střední školy“, prožít jeden den v naší škole a účastnit se vyučování společně se studenty zdravotnických oborů.

Během dopoledního programu si v různých modelových situacích ověřili a prohloubili své znalosti i praktické dovednosti v poskytování první pomoci. V psychologii si vyzkoušeli některé ze základních komunikačních dovedností a v rámci výchovy ke zdraví se nenásilnou a zábavnou formou věnovali aktuálnímu tématu – prevenci šíření infekční žloutenky. Spolu s žáky vyšších ročníků pro ně byla připravena také hodina biologie s názornými pomůckami.

Všechny předměty, jejichž výuku mohli zájemci o studium navštívit, jsou součástí učebního plánu obou zdravotnických oborů, které se na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově otevírají, tedy oboru zdravotnický asistent i zdravotnického lycea.

Od účastníků akce jsme zaznamenali velmi pozitivní reakce, líbila se jim výuka, ale i celková atmosféra a příjemné prostředí nových moderně vybavených učeben. A my se už těšíme na nové studenty.

Mgr. Zuzana Jirešová