Konverzační soutěž v ruském jazyce 2017 – kategorie SŠ II

Dne 8. 2. 2017 se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ II.

Vítězkou této kategorie se stala Veronika Trávníčková ze třídy MB.

Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, ústní prezentace vylosovaného tématu a konverzace s porotou na základě zadávaných otázek. Plynulost projevu, šíře slovní zásoby, gramatická přesnost, schopnost porozumět a spontánně reagovat – to vše hrálo roli při konečném hodnocení.

Postupující držíme palce do krajského kola. Všem účastníkům děkujeme za svědomitou přípravu a přejeme mnoho zdaru (nejen) v dalším studiu ruštiny.