Budoucí zdravotníci soutěžili v odborných znalostech i dovednostech

   V pondělí 30. ledna proběhlo na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, p. o., školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Soutěžícími byli studenti oboru zdravotnický asistent a poměřovali své odborné znalosti i dovednosti. Soutěž se ve škole konala již třetí rok, stejně jako celostátní kolo v Praze, na které je přípravou. A přestože je tradice této soutěže krátká, v obou předchozích celostátních kolech naše studentky uspěly velmi dobře, v obou případech se umístily na druhém místě mezi studenty ze zdravotnických škol z celé republiky.

   Každý rok je celostátně vyhlášeno také téma soutěže, letos to bylo podávání léků různými způsoby. Ve školním kole se nejlépe tohoto tématu a svého úkolu zhostila studentka 3. ZA Markéta Zouharová. Předvedla s přehledem připravenou prezentaci na téma podávání léků na kůži, v předepsané části teoretické a potom ve vylosované modelové situaci podala podle ordinace léky modelové pacientce – svojí spolužačce, která v pyžamu ulehla do nemocničního lůžka v nové odborné učebně. Při řešení situace nešlo jen o přesné podání léků podle předepsaných postupů a zásad, ale také o zhodnocení ošetřovatelských problémů klienta, asertivní a přesto vlídnou komunikaci a pohotovou reakci na vzniklé (modelové) problémy. 

   Předvedené znalosti a dovednosti nejen odborné, ale také právě komunikační a sociální nás přesvědčily, že obor zdravotnický asistent má své místo ve zdravotnickém vzdělávání, a také již víme, že se jeho absolventi v našem zdravotnictví dobře uplatní.