Staň se mladým diplomatem

Největší vzdělávací projekt svého druhu ve střední Evropě s více než dvacetiletou tradicí. To je Pražský studentský summit. Každoročně se jej účastní 320 studentů středních a vysokých škol nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska či Maďarska. Projekt je simulací jednání vrcholných mezinárodních institucí, jako je OSN, NATO nebo Evropská unie.

Modely OSN a NATO jsou určeny pro studenty středních škol. Jednacím jazykem je v modelu OSN čeština, v modelu NATO pak angličtina. Student, který se rozhodne zasedat v modelu OSN, k sobě potřebuje minimálně dva další spolupracovníky, se kterými tvoří delegaci, zastupující jeden ze členských státu OSN. Model NATO je už větší výzvou, kromě toho, že jednacím jazykem je angličtina, se také jednání účastní každý sám za sebe.

Model Evropské unie je určen pro studenty vysokých škol, jedná se zde v češtině a každý delegát zastupuje jeden členský stát.

Projekt má účastníkům dopomoci rozvíjet znalosti v oblasti mezinárodních vztahů, lidských práv a v neposlední řadě ekonomie. Delegáti poznají a pochopí složitost fungování mezinárodních organizací a tak nahlédnou do světa diplomacie a mezinárodních vztahů.

A co přinesl summit mně? Samozřejmě jsem si velmi rozšířil povědomí o mezinárodním dění a potkal spoustu nových přátel se stejnými zájmy. Nicméně summit mi pomohl odkrýt dovednosti, které jsem věděl, že mám, ale neuměl jsem je použít. Jednou z těchto dovedností je vyjednávání. Nemusíte v budoucnu pracovat v diplomacii, ale umění vyjednávat zúročíte na vysoké škole, na stážích anebo i v obyčejných životních situacích. Proto si myslím, že čas, prostředky a úsilí věnované účasti na summitu se vyplatí a že toho nebudu já a ani kdokoliv jiný, kdo už projektem prošel, litovat.

 

Jan Dědák, OA