Pedagog naší školy se podílel na vzniku rozsáhlé publikace

Těsně před koncem roku 2016 spatřila konečně světlo světa obsáhlá publikace „Vyškov. Dějiny města“, kterou připravil autorský kolektiv pod vedením ředitele Státního okresního archivu Vyškov Karla Mlatečka. Jedná se o první moderní odborné zpracování dějin Vyškova v takovémto velkém rozsahu. Na téměř 1000 stranách s použitím bohatých obrazových příloh seznamuje zájemce s historií Vyškova od pravěku po současnost. Členy autorského kolektivu jsou historikové z univerzitních i akademických pracovišť, archiváři i pracovníci dalších institucí. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je zastoupena PhDr. Radkem Mikulkou, jenž je autorem dvou kapitol – „Vyškov v době meziválečné (1918-1919)“ a „Vyškov v protinacistickém odboji“. Práce na této rozsáhlé a z hlediska Vyškova a přilehlého regionu významem zásadní publikaci trvaly plných 5 let.

Mgr. Jana Kolčářová