Výběrové řízení nanečisto aneb škola končí, začíná praxe

Studenti 4. ročníku obchodní akademie již možná netrpělivě očekávají poslední zvonění a příslib nového zítřka. Po úspěšném absolvování střední školy jsou připraveni na různé ekonomické funkce, bez nutnosti dalšího pokračování ve studiu. Konkurence na zajímavá pracovní místa je velká a první dojem je velmi důležitý. Jak se na případné výběrové řízení připravit, aby úspěšnost přijetí byla co nejvyšší?

Především je třeba se zajímavě prezentovat již vhodně sepsaným a upraveným životopisem a žádostí o místo. Předmět písemná a elektronická komunikace i český jazyk učí žáky, jak správně písemnosti formulovat, upravit, kam a jakou vložit fotografii, co zdůraznit, ale i co raději neuvádět. Také způsob oděvu zvolený na pracovní pohovor může zkazit či naopak podtrhnou celkový dojem. I tak je výběrové řízení pro uchazeče do jisté míry stresující. Uchazeč neví, co se ho bude výběrová komise ptát a jak vlastní výběrové řízení probíhá. Proto pořádáme pro žáky obchodní akademie akci s názvem „Výběrové řízení nanečisto“.

Žáci si v letošním roce vybírali z nabídek ekonomických míst na MěÚ Vyškov a ve firmě TSM, spol. s r. o. MěÚ Vyškov zastupoval Mgr. Josef Pitela a Dominik Hulman, firmu TSM, spol. s r. o., její ředitelka Ing. Irena Spirová a advokátka Mgr. Klára Gottwaldová. Třetím členem komise byli zástupci školy, konkrétně Mgr. Ivana Voženílková a Mgr. Zdeněk Šlapal.

Před uvedenou komisí se žáci snažili zúročit své dovednosti nejen z předmětů ekonomických, ale i jazyka českého, anglického a německého. Navíc museli reagovat na otázky nejen z jejich života, ale i ze znalostí chodu firmy, ve které by chtěli pracovat. Fiktivní pracovní místo při MěÚ Vyškov získala Tereza Tomášková a ve firmě TSM, spol. s r. o., Eliška Suchá.

Cílem této akce bylo získat zkušenosti a představu o požadavcích a průběhu konkurzního řízení. Tento cíl byl bezezbytku splněn. Velký dík patří všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli, a zejména pak zástupcům institucí, které nám nechali nahlédnout pod pokličku jejich personalistické práce.

Ing. Drahomíra Hýžová

vyučující PKO