V nemocnici rozdával Mikuláš radost a sladkosti nejmladším i nejstarším nemocným

Dne 5. prosince – den před svatým Mikulášem, se žáci z 2. ZL rozhodli udělat dobrý skutek a navštívili pacienty v Nemocnici ve Vyškově. Pro mnohé malé i velké klienty to bylo velké překvapení! Nejprve zamířili na dětské oddělení, kde dětem rozdali nadílku, a dokonce se podívali na nejmladšího pacienta, který byl samozřejmě nejhodnější ze všech! Pro několik hospitalizovaných batolátek to bylo vůbec první setkání s čertem a Mikulášem v životě!

K příjemnému narušení denní všednosti přispěli převlečení studenti na oddělení ODN, kde dědečkové a babičky byli z nečekané návštěvy opravdu šťastní a dojatí.  Někteří zpívali, jiní se dokonce rozplakali, ale nejvíce překvapila paní, která se rozhodla recitovat zpaměti neuvěřitelně dlouhou báseň od Karla Jaromíra Erbena. Všichni byli natolik překvapení, že obdarovali babičku velkým potleskem.

Dále pekelné bytosti navštívily hlavní sestru, kterou chtěly odnést do pekla! Ale ona své hříchy vykoupila veselou písničkou, tak ji pro dobro nemocnice naštěstí odnášet nemuseli. Nakonec ještě zkontrolovali sestřičky na chirurgii a na interně, které také ochotně recitovaly i zpívaly. Potom se Mikuláš s andělem a čerty odebrali zpátky domů, anebo vlastně „do pekla / nebe“?

Toto setkání neudělalo radost a pohlazení na duši jen nemocným a zdravotníkům, ale bylo obrovským zážitkem i pro samotné iniciátory akce – žáky a žákyně Gymnázia a SOŠZE Vyškov, p. o., z 2. ročníku zdravotnického lycea. 

Michaela Čtvrtníčková