Beseda o filmových žánrech

Dne 15. 11. 2016 se v aule Gymnázia Vyškov konala beseda o filmových žánrech. Účastnili se jí středoškolští studenti v rámci školní výuky českého jazyka. Přednášejícím byl náš známý režisér, scénárista a animátor Cyril Podolský, který se podílel na tvorbě spousty filmů pro děti i dospělé.

Hned na úvod byli účastníci alespoň okrajově seznámeni s tvorbou pana Podolského. Zhlédli krátkou filmovou ukázku vytvořenou v jeho ateliéru trikového filmu, která byla zaměřena na loutkovou animaci. Styl projevu přednášejícího a jeho zkušená komunikace s obecenstvem studenty mimořádně zaujala a zbytek programu poslouchali opravdu pozorně.

Následovala stručně shrnutá historie světového kinematografie. Hlavním tématem přednášky však byly filmové žánry. Pan Podolský pomocí krátkých ukázek filmů a stručné charakteristiky popsal základní filmové žánry. Jednalo se o komedii, horror, drama, pohádku a romantickou komedii. Obecenstvo bylo následně seznámeno se základními pravidly filmového děje, s kompozicí, střihem a se stavbou filmového vyprávění.

V závěru přednášky byli účastníci svědky zajímavého pokusu, při kterém tři studenti dostali za úkol nakreslit buď les, strom, nebo větev. Na těchto zdánlivě nezajímavých kresbách potom pan režisér publiku předvedl, jak jsou začátky filmů a jejich první snímky důležité.

Studenti hodnotili tuhle přednášku velmi kladně a spousta z nich ji dokonce zařadila mezi ty nejlepší, kterých se kdy účastnila. Zaujaly je nejen nové poznatky z oblasti kinematografie, ale i samotná tvorba pocházející z ateliéru Cyrila Podolského.

Eva Schmiedová,  OA