Ples, jak se patří

Poslední rok na gymnáziu se musí řádně oslavit a kdy jindy ho slavit než na stužkovacím plese. My, studenti tříd OA a 4.A, jsme se rozhodli uspořádat náš ples v Drnovicích na vlastní pěst a vhodnější datum než v předvečer Mezinárodního dne studentstva jsme si vybrat nemohli. Přípravy byly všelijaké a neobešly se bez hádek, nakonec jsme se však na místě téměř všichni zdárně setkali.

Oficiální začátek byl v sedm hodin večer, nicméně u šaten se vytvořila rozsáhlá neorganizovaná fronta, a tak musel být úvod o pár minut posunut. Když už byli kabáty i jejich majitelé na svých místech, obě třídy zahájily ples slavnostním nástupem. Poté dva studenti ze 4.A upoutali pozornost svým tancem na píseň Skyfall z Jamese Bonda. Bondovské téma nás provázelo celý večer, a to například výzdobou sálu nebo nápaditým fotokoutkem.

Kolem půl osmé začalo slavnostní stužkování. První na řadě byla třída 4. A. V předem určeném pořadí chodili ke svému třídnímu učiteli (panu Mikulkovi), kde po pasování obdrželi svoji šerpu. U každého studenta moderátor řekl několik vět charakterizujících osobu kráčící po červeném koberci. Naše třída OA vsadila na svoji vtipnou stránku a spokojila se s pár slovy. O to však byly průpovídky zajímavější. Na rozdíl od 4. A si myslíme, že nejen dívky, ale i chlapci potřebují doprovod, a tak s každým studentem šly dvě spolužačky. Po odstužkování posledního studenta následovalo ještě poděkování a předání šerpy naší třídní paní učitelce Alánové a bývalému třídnímu učiteli panu Klementovi. Pak jsme se už jen společně vyfotili a mohla začít volná zábava. O hudbu se postaral nejen DJ, ale také kapela Maggots, která rozproudila hlavně rockově založené návštěvníky.

Velkým překvapením pro nás studenty i pro návštěvníky bylo vystoupení několika učitelů. Tématicky bylo založeno samozřejmě na filmu James Bond. Tento napůl mluvený a napůl zpívaný výstup sklidil obrovský úspěch a všichni doufáme, že byl někým natočen.

Kolem půl dvanácté se rozdaly dary z tomboly výhercům a hned poté následovalo půlnoční překvapení obou tříd. Spolehli jsme se na naše taneční schopnosti a vzhledem k tomu, že diváci i tleskali, udělali jsme asi dobře. Po tomto vystoupení už zábava nebyla ničím přerušena a parket byl plný až do pozdních ranních hodin.

Většina hodnotitelů se k našemu plesu vyjádřila velmi pochvalně, i já myslím, že se velmi podařil. Připravit ples není med, ale za to je to obrovská zkušenost pro organizátory. A tato zkušenost byla (vzhledem ke spokojenosti návštěvníků) jednoznačně pozitivní.

Michaela Novotná, OA