Slavnostní stužkování obchodní akademie

V aule Gymnázia a SOŠZE Vyškov proběhl v pátek 25. listopadu od 17 hodin stužkovací večírek oboru obchodní akademie. O pestrý program, který byl náročný na přípravu, se postarali všichni žáci čtvrtého ročníku, zejména moderátoři Tereza Tomášková a Vít Burian. Rodiče, příbuzní studentů a také pozvaní učitelé, kteří se přišli na stužkování podívat, zhlédli tradiční nástup na studentskou hymnu Gaudeamus igitur, vyslechli si jednotlivé charakteristiky budoucích maturantů a na závěr se dočkali i překvapení v podobě pěveckého vystoupení studentů. Tato událost ovšem nese i břemeno, a to takové, že všichni ostužkovaní slavnostně vstoupili do řádu maturantů neboli čekatelů na maturitu.

Teď už zbývá si jen přát, abychom na jaře vše zvládli a všichni zdárně odmaturovali.

Josef Charvát 4. AK

foto: Václav Tršo